Przedszkole nr 9
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
MENU PODMIOTOWE
Archiwum

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

W postępowaniu na: dostawę wraz z montażem i szkoleniem pieca konwekcyjno-parowego w oparciu o zapytanie ofertowe z dnia 29.10.2018r. złożone zostały 3 oferty. Spośród złożonych ofert za najkorzystniejszą została oferta firmy TECHNICA GROUP Spółka z o.o. i Sp.k.

PDF (354 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (302 KB)

ogłoszenie o zamówieniu poniżej 3000 euro


PDF (938 KB)

UmowaData dodania: 2018-10-29 12:58:11
Autor: Jolanta Krzysztoporska


NABÓR DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO RYBNIK NA ROK SZKOLNY 2018/2019
 
1. Rodzice dzieci  uczęszczających obecnie do przedszkola - potwierdzają wolę kontynuacji poprzez podpisanie deklaracji i złożenie jej w przedszkolu (wymagany podpis obojga rodziców/prawnych opiekunów).
 
   Termin składania deklaracji od 23.02.2018. do 02.03.2018., godz. 15.00.
 
    Rodzice dzieci, które nie uczęszczają obecnie do przedszkola - samodzielnie rejestrują swoje dzieci poprzez witrynę internetową i za jej pomocą drukują wypełniony wniosek, który po podpisaniu przez obojga rodziców (prawnych opiekunów) złożą w przedszkolu.


Nabór elektroniczny do przedszkoli zostanie uruchomiony
09.03.2018., godz. 9.00         
Zamknięcie witryny naborowej nastąpi :
22.03.2018., godz.15.00

 Adres strony:  www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

DOC (24 KB)

Ogłoszenie o naborze mdzieci do Przedszkola na rok 2012/2013


DOC (24 KB)

P09- Uchwała nr 2/2016/2017


DOC (197 KB)

P09- statut 2017


DOC (151 KB)

P09- statutData dodania: 2013-10-08 13:32:41
Autor: Jolanta Krzysztoporska


DOC (34 KB)

Zarządzenie Dyrektora nr 1/2015 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Nr 9 w  Rybniku na rok szkolnym 2015/2016


DOC (33 KB)

Zarzadzenie nr 1/2014 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego


DOC (57 KB)

P09-regulamin premiowaniaData dodania: 2010-12-09 12:51:25
Autor: Jolanta Krzysztoporska


DOC (157 KB)

Statut Przedszkola nr 9Data dodania: 2010-12-09 12:54:40
Autor: Jolanta Krzysztoporska