Przedszkole nr 9
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum


Data dodania: 2013-10-08 14:15:09
Autor: Jolanta KrzysztoporskaData dodania: 2012-03-06 12:25:20
Autor: Jolanta KrzysztoporskaData dodania: 2012-03-06 12:34:45
Autor: Jolanta Krzysztoporska


Wyniki z zapytania ofertowego 1/2021/P09:

Po przeanalizowaniu ofert dostarczonych do Przedszkola nr 9 w Rybniku informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta: DEZ Zakład Dźwigowo-Elektryczny Krzysztof Lisowski.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro

W postępowaniu na: dostawę wraz z montażem i szkoleniem pieca konwekcyjno-parowego w oparciu o zapytanie ofertowe z dnia 29.10.2018r. złożone zostały 3 oferty. Spośród złożonych ofert za najkorzystniejszą została oferta firmy TECHNICA GROUP Spółka z o.o. i Sp.k.


Data dodania: 2018-10-29 12:58:11
Autor: Jolanta Krzysztoporska


NABÓR DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO RYBNIK NA ROK SZKOLNY 2018/2019
 
1. Rodzice dzieci  uczęszczających obecnie do przedszkola - potwierdzają wolę kontynuacji poprzez podpisanie deklaracji i złożenie jej w przedszkolu (wymagany podpis obojga rodziców/prawnych opiekunów).
 
   Termin składania deklaracji od 23.02.2018. do 02.03.2018., godz. 15.00.
 
    Rodzice dzieci, które nie uczęszczają obecnie do przedszkola - samodzielnie rejestrują swoje dzieci poprzez witrynę internetową i za jej pomocą drukują wypełniony wniosek, który po podpisaniu przez obojga rodziców (prawnych opiekunów) złożą w przedszkolu.


Nabór elektroniczny do przedszkoli zostanie uruchomiony
09.03.2018., godz. 9.00         
Zamknięcie witryny naborowej nastąpi :
22.03.2018., godz.15.00

 Adres strony:  www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl


Data dodania: 2013-10-08 13:32:41
Autor: Jolanta KrzysztoporskaData dodania: 2010-12-09 12:51:25
Autor: Jolanta KrzysztoporskaData dodania: 2010-12-09 12:54:40
Autor: Jolanta Krzysztoporska